Camera hành trình Vietmap IDVR P1 kết nối camera lùi

4.990.000 4.690.000

Camera ghi hình kép

Phần mềm dẫn đường Vietmap S1

Định vị xe trực tuyến

Kết nối camera lùi

Truyền hình trực tiếp từ xa

Cảnh báo giới hạn tốc độ