Định vị không dây AT2 giám sát người thân hiệu quả

Định vị không dây AT2 là sản phẩm dùng để theo dõi, giám sát tất cả đối tượng. Từ xe cộ cho đến người thân, vật nuôi, đồ vật, hàng hóa có giá trị. Sản phẩm này giúp người dùng giám sát 1 cách chính xác vị trí đang ở đâu dễ dàng.