Định vị không dây LK208 nhỏ gọn dễ định vị

Kích thước nhỏ gọn gắn trên mọi xe

Định vị cực chính xác

Nghe âm thanh xung quanh chuẩn

Dễ sử dụng không cần lắp đặt