Định vị ô tô VT08S cập nhật chính xác vị trí của xe

Pin dự phòng: 270 mAh

Thời gian chờ: 30 giờ, dùng liên tục 3 giờ

Kích thước siêu nhỏ gọn nhỉnh hơn bao diêm

Trọng lượng: 38 gram