Định vị không dây Qbit theo dõi cá nhân dễ dàng

 Trọng lượng: 33 gram

Kích thước: 45x45x16 mm

Dung lượng pin: 500 mAh

Thời gian làm việc 3 ngày

Nghe âm thanh xung quanh chuẩn