Định vị không dây VT03E Plus nghe âm thanh xung quanh

Không cần lắp đặt cầu kỳ, chỉ cần sạc pin

Dễ dàng giám sát mọi thứ xung quanh

Xem lại hành trình di chuyển khi rảnh

Biết mọi thông tin trong phạm vi cho phép